Psykosyntesens grundtankar 

Psykosyntes är en "psykologi med själ" och samtidigt en livsfilosofi. Den strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Genom att bli vän med mina mindre bra sidor och acceptera mig själv som jag är vägleds jag till att nå min fulla potential. Fokus ligger på det friska hos mig och mina svårigheter ses inte som begränsning, utan som möjligheter. Jag är unik.

Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå min potential och min egen unika helhet utgör centrala delar i Psykosyntesen.

 

Psykosyntesens grundare

Psykosyntesen utvecklades av en italiensk psykiater vid namn Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen där både Freud och Jung såg honom som den italienska psykoanalysens ledare. Men Assagioli bröt sig ur den freudianska ortodoxin för att han tyckte att den var för begränsad och hade för stort fokus på det sjuka hos människan. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer men som tidvis fungerar sämre. Han ville skapa en psykologi som gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt.