I mitt företag Evisuell Balans drivs jag som terapeut och coach av engagemang, empati och lyhördhet. Alla individer behöver mötas utifrån deras behov och där har jag lärt mig att vara. Att utvecklas behöver inte handla om att göra karriär och tjäna pengar, för mig handlar det om att komma så långt som möjligt i min personliga utveckling så att jag kan välja hur jag vill leva mitt liv. Jag vill guida och möta mina klienter på deras resor mot det liv som de behöver för att må bra.

Min grund har jag i psykosyntesen men har också Steg 1 kompetens i grundläggande psykoterapi. Där ingår kognitiv beteendeterapi, ACT, schematerapi och relationell terapi.

Jag har tystnadsplikt och har förbundit mig att följa de gällande etiska reglerna. I enlighet med dem ansvarar jag för att samtalet mellan mig och klienten hålls konfidentiellt. En terapeut och coach har rätt att diskutera ett klientarbete med en annan terapeut, coach eller handledare men skyddar då klientens integritet.

Vid frågor gällande Etiska regler vänligen kontakta Psykosyntesförbundet.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet samt har en patientansvarsförsäkring.

/Evis Bergenlöv