Hållbart föräldraskap

Sedan 2016 samarbetar jag, Evis Bergenlöv (Evisuell Balans) och Helene Kindstedt (Spraka) kring ”Hållbart föräldraskap” och har genomfört ett flertal föreläsningar och workshops. Dels för föräldrar till barn med exempelvis funktionsvariationer men även öppna föreläsningar för föräldrar med olika former av utmaningar. Att vara förälder kan ju vara utmanande i sig själv utan att det behöver vara specifika problem.

Evis och Helenes samarbete utvecklas hela tiden och bygger på en stadig värdegrund.

Vision: Vår målgrupp föräldrar har en ökad insikt om sig själva och sina behov och därigenom en mer hållbar vardag.

Värdeord: Närvaro – Energi – Tillit – Utveckling – Autenticitet

Presentation av föreläsning/workshop i "Hållbart föräldraskap"

I föreläsningen/workshopen kring Hållbart föräldraskap illustreras hur svårigheterna i en förälders vardag, kring föräldraskap och relationer kan se ut.

Föreläsningen speglar de allmänmänskliga behov och känslor som finns i oss, inte minst i ett utmanande föräldraskap. Den hjälper dig att hitta tillbaka till de behov och känslor som finns i dig och som får stå åt sidan när allt fokus är på barnen.

Föreläsningen ger dig också kunskap och insikt och därigenom möjlighet att stärka dig i ditt föräldraskap och hur det kan få positiv inverkan på parrelationen. Genom interaktion blir föreläsningen dynamisk och levande. Deltagarna lämnar föreläsningen med nya verktyg i sin verktygslåda.

Föreläsningen/workshopen skräddarsys efter målgrupp och behov.

Föreläsningen "Rätt att känna och förstå varför".

 

Vitsord:
Helene Kindstedt, Spraka och Evis Bergenlöv, Evisuell Balans, kom till Svenska Epilepsiförbundets familjehelg där föräldrar med barn som har epilepsi i olika former deltog. De hade med sig olika "verktyg" för att hantera vardagen på ett kanske lättare sätt. Deras workshop ”Rätt att känna och förstå varför” och dess verktyg var uppskattade från föräldrarnas sida. Det blev ett konkret sätt att se vardagen på ett annat sätt och hitta stunderna, om än så korta, till återhämtning mitt i livet. Vi hoppas vi möts vid nästa familjehelg för att ge ytterligare föräldrar dessa "verktyg".

Ann Andersson, Svenska Epilepsiförbundet