Psykosyntesterapi vad är det?

Ibland tar livet oväntade vägar. Det kan handla om stress, kris eller inre kaos. I din familj, på jobbet eller i andra relationer. Eller söker du inre personlig utveckling? Då kan du behöva någon att prata med. Någon som lyssnar utan att värdera eller döma. Tillsammans kan vi arbeta för att tydliggöra vilka behov du har så du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv.

Rent praktiskt använder vi olika tekniker, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. I botten ligger det viktiga samtalet. Vi kan arbeta med olika terapimetoder där psykosyntesen är basen. Men vi kan även arbeta med andra terapimetoder såsom kognitiv terapi, ACT, gestaltterapi och schematerapi. Visualiseringar, meditationer samt kroppsövningar är också verktyg i arbetet – allt utifrån dina önskningar.

Psykosyntesen fokuserar på det friska hos varje individ. Istället för att se svårigheter som begränsande ser vi dessa som utvecklingspotential. När du har identifierat ditt mål och syfte med ditt liv och när du förstår varför du beter dig som du gör, har du möjlighet att omsätta de insikterna i det praktiska livet. Jag brukar kalla det att bli hel.

Välkommen till mig på terapi.